Paleografski ambasadori

Ova kalendarska godina počela je realizacijom projekta:

Paleografski ambasadori – International Mother Language day 2019. u kojoj su uključeni bili učesnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Švajcarske i Hrvatske.

Tema projekta je usko povezana sa temom UNESCO-a povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika 2019. godine:

“Starosedelački/domorodački/autohtoni jezici važni za razvoj, izgradnju mira i pomirenje” (IYL19).

Ideja projekta je da učenici pripadnici različitih kultura zajedno obeleže Međunarodni dan maternjeg jezika 2019. na zabavan i inovativan način. Paleografski ambasadori mogu imati različite stavove o istoj temi uz diplomatski stav da razlike obogaćuju školu i lokalnu zajednicu ukoliko pripadnici većinske i manjinskih kultura razumeju i poštuju jedni druge te ako aktivno pridonose razvoju zajednice kao celine.

Aktuelni projekat se zove “Paleografski ambasadori putuju stazama Ćirila i Metodija” / UNESCO 2019. godina – Međunarodna godina autohtonih jezika i međunarodnog karaktera je jer su učecniici iz: Republike Srbije, Republike Severne Makedonije, Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

 

Aktivnosti:

  1. partneri projekta upoznaju škole s projektnim aktivnostima;
  2. formiranje učeničkih paleografskih ambasadorskih timova;
  3. paleografski timovi se bave istraživanjem i pripremaju se za aktivnosti projekta;
  4. kreiranje Twinspace profila za učenike diplomatske predstavnike paleografskih ambasadora;
  5. za vreme aktivnosti delimo fotografije, videozapise, digitalne i druge sadržaje koje su kreirali timovi paleografskih ambasadora svakog partnera u projektu.
(Visited 8 times, 1 visits today)