Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ЗА 2023.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ЗА 2023.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.

ОДЛУКА О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.

ОДЛУКА О ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021. ГОДИНУ (26.02.2021)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗАВРШНИ РАЧУН

ЗАВРШНИ РАЧУН 2019.

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА"

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА"

ИЗМЕНA ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНA ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РАДИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ЕКСКУРЗИЈА ЗА 6. И 7. РАЗРЕД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РАДИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ЕКСКУРЗИЈА ЗА 6. И 7. РАЗРЕД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ГАСНО УЉЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈНМВ ДОБАРА - ГАСНО УЉЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РАДИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ЕКСКУРЗИЈА ЗА 8. РАЗРЕД (25.12.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РАДИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ЕКСКУРЗИЈА ЗА 8. РАЗРЕД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  -  НАСТАВА У ПРИРОДИ (07.12.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАСТАВА У ПРИРОДИ

ОДЛУКА У ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ ДОБАРА  -  ГАСНО УЉЕ (7.12.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ ДОБАРА - ГАСНО УЉЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ РАДОВА РБ 4/2018 - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ (28.09.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ РАДОВА - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН 3/2018 (27.08.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (12.04.2018.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈНМВ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

(Visited 63 times, 1 visits today)