Школа данас

Школа се налази у јужном делу града Суботице, у приградском насељу Александрово. Окупља децу са територија више месних заједница. Матична школа је у МЗ Александрово, а подручна у МЗ Биково.

У матичној школи се настава одвија у два објекта. Централна зграда је  саграђена 1961. године. Осим реновирања подова у учионицама и комплетне адаптације тоалета (на приземљу и првом спрату), није имала већих реконструкција и поправки све до 2015. године.  Уз централну зграду налази се сала за физичко васпитање која је реновирана (заједно са свлачионицама). Реконструкција крова сале урађена је 2006/2007. године, постављена је нова подлога 2015. године, док је замена прозора на сали и свлачионицама као и реновирање свлачионица извршено 2016. године. Замена прозора на источној страни зграде извршена је почетком 2017. године, док се завршетак радова на реконструкцији свих прозора очекује 2018. године.  Зграда је двоспратна са 22 учионице. Има 13 полуспецијализованих учионица  намењених  кабинетској настави, а 9 учионица намењено је разредној настави. Поред централне зграде налази се и мањи објекат (физички одвојен од централне зграде) тзв. „мала школа“, где се организује настава за ученике у првом циклусу. Мала школа је новијег датума. Изграђена је 1989. године и више прилагођена потребама ученика и наставника. Школско двориште, површине 16334 квадратна метра, има  рукометни терен, јаму са песком за скок удаљ и зелене површине.

Подручна школа на Бикову удаљена је 12,4 км. Нова школска зграда  је изграђена 1987. године самодоприносом грађана. У њој се одвија настава од 1. до 4. разреда у преподневној смени, на српском језику, у четири учионице. У истој згради се налази и просторија (учионица) за рад са децом предшколског узраста. Школа нема фискултурну салу. Има велико травнато двориште, спортски терен за кошарку и травнати терен за фудбал. Школа на Бикову је комплетно реновирана у складу са енергетском ефикасношћу закључно са школском 2016/2017. годином.

Реконструкција и санација крова као и две стране фасаде школе на Бикову урађене су 2016. године. Модернизација и адаптација школе настављена је 2017. године заменом прозора на школи и радовима на преостале две фасаде.

Специфично обележје наше школе је велики број ученика путника  из околних насеља  Биково, Микићево, Клиса и Мали Палић који у школу долазе организованим школским превозом са 4 аутобуске линије.

(Visited 191 times, 1 visits today)