Упутство поводом завршног испита

Водич за упис у средњу школу

Мала матура

Основна школа се завршава полагањем завршног испита - мале матуре. Мала матура се састоји из три испита:

 1. тест из српског језика/матерњег језика
 2. тест из математике
 3. комбиновани тест који задржи питања из области: хемије, физике, биологије, географије и историје.

Бодови

Након полагања мале матуре, следе резултати. У року од неколика дана стижу прелиминарни резултати, након чега следи период жалбе, а потом следе коначни резултати.

Рангирање ученика врши се према оствареним бодовима на основу успеха током школовања. У обзир се узима просек оцена на крају шестог, седмог и осмог разреда које носи 60 бодова (максимално) и бодови остварени на завршном испиту, где се максимално може остварити 40 бодова. Ученик може остварити укупно 100 бодова (не рачунајући бодове које добија уколико постигне резултате на такмичењима).

За упис у средњу школу у трајању од четири године потребно је најмање 50 бодова који се отварују на основу успеха током школовања и полагања завршног испита. Ученици који не остваре овај број бодова моћиће да упишу трогодишњу средњу школу.

Општи успех на крају шестог, седмог и осмог разреда носи максимално 60 бодова. Рачуна се тако што се просечна оцена на крају сваког разреда множи са 4, па се саберу сви разреди (5.00*4).

Тестови на завршном испиту носе максимално 40 бодова.

 1. тест из матерњег језика носи 13 бодова
 2. тест из математике носи 13 бодова
 3. комбиновани тест носи 14 бодова. 

Избор средње школе

Гимназија je средња школа у којој се пружа шире опште образовање. Постоје смерови у гиманизији, као што су природно-математички, друштвено-језички, општи  који ближе одређују области које ће ученици изучавати током четири године. Гимназија пре свега нуди опште образовање  које може да буде корисно за ученике који намеравају да наставе школовање после средње школе.

Стручне средње школе представљају најбољи избор за оне који су се већ одлучили за одређену професију којом се желе бавити и за коју могу добити довољно знања у средњој школи. Поред тога, знање које добију током средње школе може им бити добра основа за даље образовање на факултетима или вишим школама у тој области.

Уметничке средње школе намењене су онима који имају посебне таленте за неку врсту уметности. За уписивање ових школа постоје посебни услови:

 • Сви ученици који желе да упишу неку уметничку средњу школу, полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање.

Састављање листе жеља

Након завршених тестова и сабраних бодова, ученици састављају листу школа и профила за које су заинтересовани. Ону школу коју би највише волео да упишe, ученик би требало да напише на првом месту на листи, па тим редом да попуни листу од минимум 10 школа, односно профила. Веома је битан редослед школа на листи, јер ће према тома ђаци бити распоређени у школе, у зависности од тога колико бодова имају, односно биће уписани у прву школу за коју имају довољно бодова.

Број бодова који је довољан за упис одређене школе сваке године се мења.

Упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа за упис су:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Уверење о положеном завршном испиту
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)

Корисни линкови

Детаљније иноформације пронађите на овим линковима:

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna 

https://srednjeskole.edukacija.rs/

mala-matura.com

збирка задатака

(Visited 32 times, 1 visits today)