Стручни тимови

Стручни тимови

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Новица Павловић - директор
 2. Светлана Цвијан - координатор
 3. Драгана Новаковић - педагог
 4. Сузана Марјановић - психолог
 5. Ивана Чакшираш - наставник
 6. Кристина Граовац - родитељ
 7. - члан Школског одбора
 8. - члан Ученичког парламента

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Саша Пајић - координатор
 2. Јелена Зејак
 3. Гордана Цвијин
 4. Татјана Бунчић
 5. Александра Делић
 6. Александра Савић
 7. Драгана Новаковић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Новица Павловић
 2. Александар Тодоровић
 3. Сузана Марјановић
 4. Драгана Новаковић
 5. Рената Сечењи - координатор
 6. Зора Ђукић
 7. Наташа Пајић
 8. Мирјана Лончаревић
 9. Саболч Чупић
 10. Бошко Димић
 11. Богдан Чампраг
 12. - члан Школског одбора
 13. -члан Ученичког парламента

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

 1. Новица Павловић
 2. Љиљана Мировић - координатор
 3. Слађана Проданов
 4. Војислав Пољаковић
 5. Јелена Павић
 6. Татјана Јуришић
 7. Драгана Новаковић
 8. Сузана Марјановић
 9. -члан Школског одбора
 10. Сабина Шомођи
 11. -члан Ученичког парламента

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Драгана Новаковић
 2. Сузана Марјановић
 3. Иванка Башић Палковић - координатор
 4. Пејка Свркота
 5. Војислав Пољаковић
 6. Наташа Пајић
 7. Рената Сечењи

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА

 1. Сузана Марјановић
 2. Драгана Новаковић
 3. Зора Ђукић
 4. Бошко Димић
 5. Војислав Пољаковић
 6. Ненад Ћирић

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ
И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Новица Павловић
 2. Драгана Новаковић
 3. Сузана Марјановић
 4. Сузана Ишпановић
 5. Ивана Чакшираш - координатор
 6. Александра Јовичић
 7. Јагода Николић
 8. Невена Млинко
 9. Ирина Кресић
 10. Мирјана Лончаревић
 11. Миланка Станкић
 12. Сабина Топчагић Ујвари
 13. Драган Недељковић
 14. -члан Ученичког парламента

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Александра Савић
 2. Снежана Радаковић
 3. Иванка Башић Палковић
 4. Татјана Бунчић
 5. Јагода Николић
 6. Миланка Станкић
 7. Горан Цветковић

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
ОСИПАЊА УЧЕНИКА
И
СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ

 1. Сузана Војнић Зелић - координатор
 2. Сандра Јакопчевић
 3. Дијана Ваван
 4. Даница Млинко
 5. Ивана Мариновић

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

 1. Владимир Раденковић - координатор
 2. Јелена Зејак
 3. Сузана Донословић
 4. Горан Цветковић
 5. Невена Млинко
 6. Ивана Мариновић
 7. Даница Млинко
 8. Слађана Проданов - Дечији савез
 9. Весна Грбић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
И УРЕЂЕЊЕ
ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 1. Снежана Раденковић - координатор
 2. Сузана Донословић
 3. Зора Ђукић
 4. Татјана Јуришић
 5. -члан Ученичког парламента

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Сви наставници који изводе наставу у
првом циклусу образовања и васпитања

 1. Сузана Војнић Зелић - председник
 2. -заменик председника

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Јелена Зејак
 2. Миланка Станкић
 3. Невена Млинко
 4. Ивана Чакшираш
 5. Марта Ардалић
 6. Јагода Николић
 7. Ирина Кресић
 8. Саболч Чупић
 9. Анастазиа Канижаи Шимеги
 10. Војислав Пољаковић
 11. Милена Савовић
 12. Даница Млинко
 13. Ивана Мариновић
 14. Драгана Новаковић

СТРУЧНО ВЕЋЕ
ПРИРОДНИХ НАУКА

 1. Пејка Свркота
 2. Наташа Пајић
 3. Љиљана Мировић
 4. Ненад Ћирић
 5. Јелена Павић
 6. Саша Пајић
 7. Љиљана Јурчак
 8. Александра Јовичић
 9. Горан Цветковић
 10. Зора Ђукић
 11. Гордана Цвијин

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА
УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА

 1. Владимир Раденковић
 2. Сузана Донословић
 3. Сабина Топчагић Ујвари
 4. Бошко Димић
(Visited 73 times, 1 visits today)