Обавештења за родитеље

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ
у вези са почетком школске године

Обавештавамо вас да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео закључак о усвајању стручних упутстава којима се ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса COVID- 19.

Поред анализе просторних и кадровских капацитета школе, за планирање и организацију непосредне наставе у школи за септембар 2020. године неопходно је да се обезбеди изјашњавање родитеља/других законских заступника.

  • Родитељи/ други законски заступници имају право и обавезу да се изјасне о томе да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете похађа непосредну наставу у школи или ће се определити за учење на даљину, путем ТВ часова на Јавном медијском сервису РТС.

Основна школа „Свети Сава“ Суботица ће непосредну наставу организовати према стручном упутству добијеном од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одобреном од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19, што подразумева

-поделу одељења на две групе према квадратури учионица – у учионицама боравиће највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.

– потпуно се обустављају све активности као што су певање и спорт, те ће се таква настава прилагодити.

– особе које доводе децу у школу неће улазити у школу већ ће децу допратити до улаза у школско двориште где ће децу млађег узраста преузимати дежурни учитељ/наставник.

– одлазак у тоалет ће такође бити контролисан у смислу да улази онолико деце колико има кабина, а остали ће чекати испред тоалета са поштовањем дистанце од најмање једног метра.

– Наставно и ненаставно особље све време боравка у школи ће носити маске.

– Ученици маску носе при уласку у школу и доласка до клупе. Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора, као и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Могуће је коришћење било које маске (хируршка, платнена или епидемиолошка) али обавезно да покрива и нос и уста.

– На свим улазима у школу и фискултурну салу постављена су дезинфекциона средства на бази 70% алкохола која ће се користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника. У свим тоалетима постављена су упутства за правилно прање руку, као и течни сапун.

– Дезо баријере су постављене на све улазе у објекте, као и дезинфекциона средства за руке. Дезинфекција свих простора ће се обављати сваки дан више пута, између смена сваке групе (ходници, учионице, клупе, кваке, тоалети…) као и редовно проветравање природним путем (обавезно на одморима и између смена, али и за време наставе ако временски услови то дозвољавају) отварањем прозора без вештачке вентилације и климатизације.

– За ниже разреде организоваће се по четири часа дневно у трајању  од  30 минута, са по две паузе од 5 и једном паузом од 10 минута.

– За више разреде организоваће се по 5 часова дневно у трајању од 30 минута, са три паузе од 5 и једном паузом од 10 минута.

– Родитељи су дужни да сваког дана пре поласка у школу детету измере температуру и у случају повишене температуре или било каквих других здравствених проблема не шаљу децу у школу и о томе обавесте одељенског старешину.

(Visited 114 times, 1 visits today)