Контакт

Основна школа "Свети Сава"    
Аксентија Мародића бб
Суботица 24106
Србија

тел.: 024/692-120

мејл:svetisavasu@mts.rs

МБ: 08065519
ПИБ:100843687
ЈБКЈС: 01388

Лице одређено за заштиту података
Немања Марковић, мастер правник
Контакт тел: 024 692 120

Уколико постоје питања или предлози,

контактирајте нас!





(Visited 571 times, 1 visits today)