Документи

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ 2 и 6. разред

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2023

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024

DRUGI REBALANSA FIN PLANA 2023

ODLUKA 2.REBALANS

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 2023

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2021/2022-2024-2025

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-2024

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2022-2023

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022/2023.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021/2022.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2021-2026

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

УПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2020/2021.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2019/2020.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2017-2021

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2017/2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2018/2019.

СТАТУТ ОШ СВЕТИ САВА, СУБОТИЦА

(Visited 384 times, 1 visits today)