Дигиталне учионице

За потребе наставка пројекта 2000 дигиталних учионица у покровитељству Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа је ушла у ужи избор за добијање рачунарске опреме за премање дигиталне учионице. Предвиђа се дигитализација две учионице првог разреда (мала школа) и једне учионице школе на Бикову. Планирани је да се учионице опреме/дигитализују до првог септембра.

(Visited 1 times, 1 visits today)